real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo


Tipuri de asigurare PDF Print E-mail
 

Tipuri de asigurare

Asigurări de accidente

Sunt acoperite riscurile de deces si invaliditate permanenta survenite exclusiv ca urmare a unui accident produs in perioada de valabilitate a contractului. Accidentele cuprinse in asigurare sunt in general urmatoarele:
Mai multe detalii ...

Asigurări de mijloace de transport terestru

Se acorda despagubiri pentru pagube produse autovehiculului asigurat . In general riscurile acoperite sunt urmatoarele:
Mai multe detalii ...

Asigurări de bunuri în tranzit

Sunt asigurate, bunurile (marfuri, obiecte – expres mentionate in polita de asigurare) pe durata transportului efectuat cu orice mijloc de transport (maritim, feroviar, rutier, aerian), in limitele teritoriale mentionate in polita/certificatul de asigurare, precum si pe durata d
Mai multe detalii ...

Asigurări de locuințe

Se asigura locuinta (aflata la adresa mentionata in polita), termen care include: - cladirea cu destinatie locativa permanenta sau temporara, inclusiv decoratiuni/amenajari constructive, utilitare sau artistice; notiunea include si cota-parte indiviza ce i se cuvine Asiguratului din p
Mai multe detalii ...

Asigurarea clădirilor și bunurilor aparținând persoanelor juridice

Sunt asigurate bunurile aflate la locatia (inclusiv in cadrul incintei imprejmuite) mentionata in polita de asigurare, daca nu s-a convenit altfel intre parti. Sunt asigurabile in baza prezentelor conditii:
Mai multe detalii ...